Brannwebs­funksjoner

Brannweb er Brannteknikk Grenlands egenutviklede styringssystem for brannvernledere. Noe av funksjonaliteten du finner i Brannweb:

Kalender / aktivitetsplanlegger med epostvarsling:

brannweb-skjermbilde-aktivitet

 • Registrering av all aktiviteter som påvirker brannvernarbeidet det neste året, eller de neste 10 år!
 • Brannverneledere eller andre forvaltere kan planlegge når ettersyn, kontroll og vedlikehold på branntekniske installasjoner skal utføres, samt hvilke prosedyrer som skal følges.
 • Påminnelse om aktiviteter kan bli sendt på epost til eier, brannvernleder eller andre personer som bør ha informasjonen.
 • Når aktivitet er fullført må dette kvitteres for og kommentarer, avvik eller tiltak legges inn i avvikhåndteringskjema.

Digitalt dokumentarkiv:

brannweb-skjermbilde-dokumentasjon

 • Alle sertifikater, rapporter o.l. skannes enkelt og arkiveres i henhold til en oversiktlig innholdsfortegnelse.
 • Dokumentarkivet aksepterer de fleste dokument-typer, f.eks: Word, Excel, Pdf, tekst-filer og bilder
 • Arkivsystemet har søkefunksjon
 • Sikker og trykk lagring grunnet daglige backup-rutiner hos ekstern norsk leverandør

Avvikshåndtering:

 • Oversikt over alle åpne og lukkede avvik som har fremkommet etter f.eks. ettersyn, kontroll, eller tilsyn fra brannvesenet
 • Registrerte åpne avvik markeres med rød skrift for raskere oversikt.

Prosedyrer og maler som følger med:

 • Prosedyre for ettersyn og kontroll av branntekniske innstallasjoner
 • Prosedyre for brannvernopplæring av nyansatte og vikarer
 • Instruks for brannvernleder
 • Branninstruks
 • Organisasjonskart for brannsikkerhet

Regelverk tilgjengelig i Brannweb:

brannweb-skjermbilde-1

 • Veiledning til Forskrift om brannforebygging
 • Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets oppgaver (BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN)
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN)
 • Veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
 • Veiledning til Forskrift om håndtering av brannfarlige reaksjonsfarlige og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Kontakt oss for bestilling