Fylling av gasser

Fyll­ing

av argo­nite, iner­gen, nitr­ogen, CO2, oksy­gen, og andre «ikke brenn­­bare» gasser og sveise­­gas­ser. Vi sel­ger også medi­sinsk oksy­gen og nær­ings­­mid­del-CO2 til f.eks. øl­brygg­ing.

Fylling av gasser

Per­iod­isk kon­troll av alle typer gass­­flasker. For gass­­flas­ker som går under ADR/RID reg­lem­entet har vi av­tale med tek­nisk kon­troll­organ som ut­før­er den per­iod­iske kon­troll­en.

Trykkprøving av gassflasker

Ved­like­hold av gass­flas­ker.

fylling av gassTrenger du fylling av gass, fyller vi følgende ikke-brennbare komprimerbare og kondenserte gasser med et fyllingstrykk på inntil 300 bar: 

Slokkegasser:

 • Argonite Ar/N2
 • Inergen Ar/N2/CO2
 • Karbondioksid CO2
 • Halotron II

Medisinske gasser:

 • Medisinsk oksygen O2 (Vi har tilverkertillatelse fra legemiddelverket)
 • Medisinsk luft (Vi har tilverkertillatelse fra legemiddelverket)

Andre:

 • Pusteluft
 • Flåteflasker med CO2 og N2
 • Nitrogen N2
 • Karbondioksid CO2 (Næringsmiddelkvalitet)
 • Sveisegass / dekkgass

Vi kan selvfølgelig være behjelpelig med fylling av andre ikke-brennbare gasser.

Så har du behov for å fylle slokkegasser, pusteluft, medisinsk oksygen, CO2 eller andre gasser som ikke står på listen er det bare å ta kontakt så hjelper vi deg!