Fylling av gasser

Fyll­ing av argo­nite, iner­gen, nitr­ogen, CO2, oksy­gen, og andre «ikke brenn­­bare» gasser og sveise­­gas­ser. Vi sel­ger også medi­sinsk oksy­gen og nær­ings­­mid­del-CO2 til f.eks. øl­brygg­ing. Fylling av gasser Per­iod­isk kon­troll av alle typer gass­­flasker. For gass­­flas­ker som går under ADR/RID reg­lem­entet har vi av­tale med tek­nisk kon­troll­organ som ut­før­er den per­iod­iske kon­troll­en. Trykkprøving av gassflasker Ved­like­hold av gass­flas­ker. Trenger du … Fortsett å lese Fylling av gasser