Slokkeutstyr

brannslukningsutstyrBrannteknikk Grenland leverer brannslokningsutstyr som dekker de fleste behov innenfor næringsvirksomheter, industribedrifter og det private markedet.

Brannslokningsutstyr har forskjellige egenskaper avhenging av hvilket miljø utstyret skal benyttes i, samt hvilke materialer som skal slokkes.

Vi fører miljøvennlige brannslokkere, brannposter og branntepper fra Presto.

Dersom din virksomhet har behov for stasjonære slokkeanlegg bør du ta kontakt med oss da vi prosjekterer, monterer, kontrollerer og har service og vedlikehold på slokkeanlegg.

Vi instal­lerer slokke­­anlegg.

Vi lev­erer også røm­nings­­­ut­styr, sik­­kerhets­­skilt, nød og lede­­sys­tem­er.

Kontroll av Brannslokkeutstyr