Førstehjelps­utstyr

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker.   Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett – alltid. I Arbeidsmiljøloven §4-4 er det presisert at førstehjelpsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig, tilpasset arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold.   Ansvaret ligger hos … Fortsett å lese Førstehjelps­utstyr