Sertifikatutstederkurs (gassmåling)

sertifikatutstederkursSertifisering for arbeid i tanker iht. Norsk Forskrift nr.1420/best.114.

Kurset gjennomføres med «skarpe» øvelser i vårt mobile prosessanlegg.

Kurs for deg som skal signere for arbeid og entring iht. forskrift nr.114 «Arbeid i tanker» og skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri iht. krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Kursets innhold:

 • HMS – datablad og fysiske og kjemiske begrep
 • Brann- og eksplosjonsteori med praktiske demonstrasjoner
 • Måleprinsipp, virkemåte og begrensninger for: sensorer for brennbare gasser, oksygen og helsefarlige stoffer
 • Forskrifter med veiledninger og datablader
 • Betjening og bruk av gassmåleinstrumenterl
 • Behandling av LRA infisert utstyr og avfalll
 • Farer ved eksponering av Benzen og H2S
 • GALERE gasslekkasjereduksjonsprosjekt offshore
 • Farer ved statisk elektrisitet og soneklassifisering
 • Gassfriing av systemer med vann, damp og nøytralgass
 • Sikker entring og bruk av verneutstyr
 • Utarbeidelse av Arbeidstillatelser og bruk av P&ID
 • Av gruppeoppgaver nevnes:

  • Utarbeide avstengingsplan og utblindingsplan iht. prosedyre
  • Gassfriing av hydrokarboner med N2 (skarp øvelse)
  • Praktiske gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg
 • Skriftlig sluttest

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning, med praktiske øvelser i separator.

Kurets varighet:
5 dager.

Kurset tilbys også bedriftsinternt. Om ønskelig kommer vi med vårt mobile prosessanlegg og kjører kurset på dato og sted som passer deg.

Pris:
*NOK 15 250 pr. deltaker inkl. lunsj, kursmappe og forskrifter

Påmelding:
Påmelding til knut.borgar.olsen@t-s.no eller på faks 35 93 40 01 eller tlf 951 44 521.

Avbestilling:
Dersom du avbestiller senere enn 14 dager før kurset belastes et gebyr på 50% av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kurset, belastes full avgift.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for påmeldte. Det belastes da ingen gebyrer.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
Knut Borgar Olsen, tlf. 951 44 521,  eller  Terje Moen, tlf. 957 25 480

 

*Med forbehold om prisendringer

Kurs i gassmåling, friing og entring