Kalibrering

Alle bedrifter med kvalitetsbevisst produksjon, må kalibrere verktøyet sitt årlig. Når du inngår en kalibreringsavtale med oss, får du årlig innkalling.

Å kalibrere er å måle et instruments nøyaktighet opp i mot et instrument med høyer nøyaktighet. Vi kontrollerer og dokumenterer at verktøyet har den nøyaktighet du trenger.

Manometer

kalibrering_av_manometreBTG kalibrerer trykkmålere (manometre, vakuummetre og vakuummanometre) fra -1 bar til 700 bar.

Det utstedes alltid et sporbarhet  kalibreringssertifikat.

Vær sikker på kvaliteten i deres produksjon, bestill kalibrering i dag.

Momentnøkler

Stahlwille-testbenk-momentBTG kalibrer momentnøkler med dreimoment fra 10 Nm til 1000 Nm, iht. standarden DIN EN ISO 6789, og utsteder alltid et sporbart sertifikat.

Vårt testutstyr blir kalibrert hos en DAkks-godkjent leverandør (tidligere DKD). DAkks er et tyskt akkreditert laboratorium, som ivaretar funksjoner lignende det norske justervesenet.

Dersom kalibreringen av momentnøkkelen ikke blir godkjent, kan vi tilby nytt kvalitetsverktøy fra Stahlwille, eller forsøke å reparere momentnøkkelen.

Vær sikker på kvaliteten i deres produksjon, bestill kalibrering i dag.