Kalibrering

Alle bedrifter med kvalitetsbevisst produksjon, må kalibrere verktøyet sitt årlig. Når du inngår en kalibreringsavtale med oss, får du årlig innkalling. Å kalibrere er å måle et instruments nøyaktighet opp i mot et instrument med høyer nøyaktighet. Vi kontrollerer og dokumenterer at verktøyet har den nøyaktighet du trenger. Manometer BTG kalibrerer trykkmålere (manometre, vakuummetre og vakuummanometre) fra -1 bar til 700 bar. … Fortsett å lese Kalibrering