Kontroll av brannslukningsutstyr

Etter at våre kontroller er utført lager vi ny eller oppdaterer eksisterende dokumentasjon som lagres elektronisk.

Kunden kan velge om de ønsker å motta dokumentasjonen på e-post eller en papirutgave i posten.

Inngår du en årlig kontroll og serviceavtale, passer vi på når kontrollen skal utføres og hvilke apparater som må inn på service eller trykktesting.

Bestill kontroll nå, fordi du skal ikke tro at slokkeutstyret virker, du skal vite!