Kontroll av Brannslokkeutstyr

Etter at våre kontroller er utført lager vi ny eller oppdaterer eksisterende dokumentasjon som lagres elektronisk. Kunden kan velge om de ønsker å motta dokumentasjonen på e-post eller en papirutgave i posten. Inngår du en årlig kontroll og serviceavtale, passer vi på når kontrollen skal utføres og hvilke apparater som må inn på service eller … Fortsett å lese Kontroll av Brannslokkeutstyr