Brannvernlederkurs

§ 3-2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at særskilte brannobjekt skal ha brannvernleder. Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet. Brannvernleder skal også være en person som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til under varslet tilsyn. Lovgivningen krever at brannvernleder bør kunne dokumentere sine … Fortsett å lese Brannvernlederkurs