Kurs i gassmåling, friing og entring

sertifikatutstederkursRettet mot arbeid i eksplosjonsfarlige og/eller helseskadelig atmosfærer. 

 

Kursets målsetning:

Etter kurset skal deltakerne:

 • kjenne til forskrifter og retningslinjer for arbeid og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige stoffer
 • virkemåte for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
 • kjenne til metoder for gassfriing og rengjøring

Kursets målgruppe:

Kurset er rettet mot personell som arbeider i områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer og/eller helseskadelig atmosfære, og spesielt for personell som under vedlikeholdsarbeid gjennomfører overvåkningsmåling med bærbare gassmålingsinstrument.

Kursets innhold:

 • Regelverk for målinger utført av gasskontrollører
 • Betjening av bærbare gassmåleinstrumenter
 • Kontroll og vedlikeholdsrutiner for gassmåleinstrument
 • Brann- og eksplosjonsteori
 • Sensorenes virkemåte
 • Normer for forurensing i atmosfæren
 • Risikofylt og ikke risikofylt entring
 • Fremgangsmåte ved inertisering av systemer ved bruk av N2, samt lufting for sikker entring
 • Relevante prosedyrer og instrukser
 • Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
 • Praktiske gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg
 • Skriftlig sluttest

Kursets varighet:

3 dager.

Kurset tilbys også bedriftsinternt. Om ønskelig kommer vi med vårt mobile prosessanlegg og kjører kurset på dato og sted som passer deg.

Pris:
*NOK 9 250 pr. deltaker inkl. lunsj, kursmappe og forskrifter

Påmelding:
Påmelding til knut.borgar.olsen@t-s.no eller på faks 35 93 40 01 eller tlf 951 44 521.

Avbestilling:
Dersom du avbestiller senere enn 14 dager før kurset belastes et gebyr på 50% av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kurset, belastes full avgift.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte. Det belastes da ingen gebyrer.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
Knut Borgar Olsen, tlf. 951 44 521,  eller  Terje Moen, tlf. 957 25 480

 

*Med forbehold om prisendringer

Sertifikatutstederkurs (gassmåling)