Kurs i varme arbeider

brannteknikk-grenland-kurs-i-varme-arbeiderBrannteknikk Grenland tilbyr både sertifiseringskurs og resertifiseringskurs i varme arbeider.

Dersom det jobbes på et arbeidssted som ikke er tilrettelagt for å utføre varmt arbeid stiller norsk forsikringsbransje krav om godkjent opplæring og gyldige sertifikater av alle som utfører arbeider hvor det benyttes:

  • åpen ild
  • sveiseutstyr
  • skjæreutstyr
  • slipeutstyr

Oppdragsgiver og utførende firma har begge ansvar for at varme arbeider utføres på sikrest mulig måte. Det settes krav til gyldige sertifikater for utførelse av varme arbeider.

Er du i tvil om dere faller inn under ordningen kan du lese om kravene til enkelte yrkesgrupper, (PDF-fil, åpner i eget vindu) eller kontakte oss.

Våre kurs i varme arbeider avholdes hovedsakelig i Porsgrunn / Skien, men vi kan avholde åpne eller bedriftsinterne kurs andre steder i landet på forespørsel.

Sertifiseringskurset inneholder bl.a.:

  • innføring i lover og regler
  • innføring i forsikringsselskapenes krav
  • brann og slokketeori
  • brannverntiltak før, under og etter arbeidet
  • slokkeøvelse

Undervisningen foregår som klasseromsundervisning og gruppeoppgaver, samt praktisk øvelse. Sertifiseringskurset varer i ca. 7,5 time og resertifiseringskurset varer i ca. 3 timer.

Etter fullført kurs og godkjent eksamen vil det utstedes et sertifikat for varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland og må fornyes hvert 5. år.

Brannteknikk Grenland holder oversikt over hvem som har godkjent sertifisering etter at de har deltatt på våre kurs i varme arbeider.

Kontakt oss for å bestille kurs i varme arbeider