Brannweb

Brannteknikk Grenland har utviklet et styringssystem for personell som drifter brannobjekter og sluttproduktet heter Brannweb.

Brannweb er elektronisk oppbevaring av dokumenter som sammen med smarte innebygde funksjoner gjør hverdagen til driftsledere, brannvernledere og eiere av brannobjekter mye lettere.

Erfaringsmessig viser det seg at utfordringene ved forebyggende brannvernsarbeid ofte er knyttet til å holde dokumentasjonen oppdatert,føre systematisk tilsyn på branntekniske installasjoner og finne de rette dokumentene ved for eks. tilsyn fra brannvesenet.

Er du klar for en papirløs hverdag? Ta kontakt

Trykk her for mer informasjon om Brannweb

Logg inn BRANNWEB

BRANNWEB 2.0 kommer snart!