Behovsanalyse

Brannteknikk Grenland kan hjelpe din bedrift å tilfredsstille behovet til førstehjelpsutstyr i forhold til arbeidsmiljøloven.

Fra Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 176 kan vi lese at:

Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Arbeidsgivere må med andre ord sørge for:

  • at det er tilstrekkelig nok førstehjelpsutstyr på arbeidsplassen
  • at det benyttes rett type førstehjelpsutstyr, slik at man kan behandle skader som kan oppstå på arbeidsplassen
  • at tilstedeværende personell har lært korrekt bruk av førstehjelpsutstyret
  • dokumentasjon på at virksomhetens behov for førstehjelpsutstyr er vurdert og dekket, samt at opplæringen av bruk er gjennomført

Ved å benytte tjenesten om behovsanalyse fra Brannteknikk Grenland vil du som arbeidsgiver få førstehjelpsutstyr som dekker bedriftens behov, samt dokumentasjonsgrunnlag ved en evt. inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Brannteknikk Grenland kan, etter en behovsanalyse, levere anbefalt førstehjelpsutstyr fra Snøgg. Vi kan og supplementere eksisterende utstyr.

En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet er at bedriftens førstehjelpsutstyr er på plass og komplett. En avtale om kontroll av førstehjelpsutstyr fra Brannteknikk Grenland er en enkel måte for bedrifter å forsikre seg om dette på.

Ta kontakt i dag slik at vi sammen kan trygge deres ansatte.