Leie av brannvern­leder

brannvernlederBrannteknikk Grenland kan organisere og tilby brannvernledertjenester til en konkurransedyktig pris for eiendomsselskaper og andre virksomheter.

Årsaken til at vi kan gjøre dette er det selvutviklede styringssystemet for brannvernledere kalt Brannweb.

Personell fra Brannteknikk Grenland har lang erfaring med vedlikehold og kontroll av branntekniske installasjoner.

Denne kunnskapen benytter vi til å lære opp stedlig personell i særskilte brannobjekter som selv utfører ettersyn av de branntekniske installasjonene i henhold til prosedyrer.

Opplært personell vil få beskjed pr. e-post om hvilke branntekniske installasjoner som skal kontrolleres og hvilke prosedyrer som skal følges.

Brannteknikk Grenland registrerer og sluttbehandler innrapporterte avvik i samarbeid med eier eller dens representant.

En representant fra Brannteknikk Grenland kan, om ønskelig, møte opp og representere eier ved tilsyn fra brannvesenet.

Vår representant kan også, i samråd med eier, utarbeide og følge opp tiltaksplaner ved eventuell avvik.

Ikke la mangel på tid, ressurser eller personell hindre deres brannvernsarbeid. Lei en brannvernleder fra Brannteknikk Grenland i dag!

Brannweb