Brannvernlederkurs

Branntrekanten_mail§ 3-2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at særskilte brannobjekt skal ha brannvernleder.

Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet.

Brannvernleder skal også være en person som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til under varslet tilsyn.

Lovgivningen krever at brannvernleder bør kunne dokumentere sine branntekniske kunnskaper.

Personer som deltar på våre brannvernlederkurs vil kunne tilfredstille lovgivningen med tanke på dokumentasjon av kompetanse.